ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ЕКОЛОШКУ ДОЗВОЛУ СЗТР „ОГИ“ СОКОЛАЦ

144

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ РЕЗАНЕ ГРАЂЕ ЗА СЗТР „ОГИ“, СОКОЛАЦ, можете погледати ОВДЈЕ.