ОБАВЈЕШТЕЊЕ – РЈЕШЕЊЕ О ОБНОВИ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ „ГРЕТА“ д.о.о. КИЈЕВО 1А

441

ОБАВЈЕШТЕЊЕ о донесеном рјешењу о обнови еколошке дозволеза пословни објекат за рециклажу гума капацитета 5 тона/дан у Кијеву, општина Трново,на локацији означеној као к.ч. број 1987 1982/2 „ГРЕТА“ к.о. КИЈЕВО, подносиоца захтјева „ГРЕТА“ д.о.о. КИЈЕВО 1А, можете погледати ОВДЈЕ.