ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ, НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

266

ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ, НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА 2023. ГОДИНУ можете погледати ОВДЈЕ.