РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „БОВА“ д.о.о. ИСТОЧНО САРАЈЕВО

135

РЈЕШЕЊЕ О ОБНОВИ РЈЕШЕЊА – ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ИЗДАТЕ ИНВЕСТИТОРУ „БОВА“ д.о.о. ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА ПОСТРОЈЕЊА ЗА САКУПЉАЊЕ, ФИЗИЧКИ ТРЕТМАНМ СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДНОГ ПАПИРА, КАРТОНА, можете погледати ОВДЈЕ.