РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „БУКОВИК“ СОКОЛАЦ

59

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА И ПРОМЕТ РЕЗАНЕ ГРАЂЕ, ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА „БУКОВИК“ СОКОЛАЦ, можете погледати ОВДЈЕ.