РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „Г ПЕТРОЛ“ д.о.о. САРАЈЕВО, ПЈ ЛУКАВИЦА

125

РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ИНВЕСТИТОРУ „Г ПЕТРОЛ“ д.о.о. САРАЈЕВО, ПЈ ЛУКАВИЦА ЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ – СТАНИЦУ ЗА СНАБДЈЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА, можете погледати ОВДЈЕ.