РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ДЕВИС“ д.о.о. СОКОЛАЦ

271

РЈЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЈЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ИЗДАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА МЕХАНИЧКУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА И ОТПРЕМУ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА „ДЕВИС“ д.о.о. СОКОЛАЦ, можете погледати ОВДЈЕ.