РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ЕУ – ПАЛ“ д.о.о. КИСЕЉАК, ПЈ „ЕУ – ПАЛ“ ПАЛЕ

311

РЈЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЈЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ИЗДАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ИНВЕСТИТОРУ „ЕУ – ПАЛ“ ПРОИЗВОДЊА ЕУРО – ПАЛЕТА д.о.о. КИСЕЉАК, ПЈ „ЕУ – ПАЛ“ ПАЛЕ, можете погледати ОВДЈЕ.