РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, ПЈ ПАЛЕ БР. 3

79

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ – БЕНЗИНСКА СТАНИЦА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА, ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, ПЈ ПАЛЕ БР. 3, можете погледати ОВДЈЕ.