РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. БИЈЕЉЕИНА, ПЈ ПАЛЕ

195

РЈЕШЕЊЕ О ОБНАВЉАЊУ РЈЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ИЗДАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ИНВЕСТИТОРУ „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, ПЈ ПАЛЕ, ЗА ОБЈЕКАТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА И БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА, можете погледати ОВДЈЕ.