РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, ПЈ ПАЛЕ, бр. 2

48

РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ – БЕНЗИНСКА СТАНИЦА ИНВЕСТИТОРУ „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. БИЈЕЉИНА, ПЈ ПАЛЕ бр. 2, можете погледати ОВДЈЕ.