РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „НИКОЛ“ д.о.о. ПАЛЕ

99

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА „НИКОЛ“ д.о.о. ПАЛЕ, можете погледати ОВДЈЕ.