РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „САНТИНГ“ д.о.о. ПАЛЕ

259

РЈЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЈЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ИЗДАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ИНВЕСТИТОРУ „САНТИНГ“ д.о.о. ПАЛЕ, ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТРОЈЕЊЕ БЕТОНАРУ, можете погледати ОВДЈЕ.