РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА СЗТР „ОГИ“ СОКОЛАЦ

264

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ РЕЗАНЕ ГРАЂЕ ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА СЗТР „ОГИ“ СОКОЛАЦ, можете погледати ОВДЈЕ.