РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „СРЕДЊЕ-ТРАНС“ д.о.о. СОКОЛАЦ

404

РЈЕШЕЊЕ О ОБНАВЉАЊУ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ИНВЕСТИТОРУ „СРЕДЊЕ-ТРАНС“ д.о.о. СОКОЛАЦ ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНЕ ОБЈЕКТЕ ЗА ПРИМАРНУ И ФИНАЛНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА можете погледати ОВДЈЕ.