РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ТЕРЗИЋ“ д.о.о. ПАЛЕ, МОКРО

50

РЈЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЈЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ИЗДАТА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ИНВЕСТИТОРУ „ТЕРЗИЋ“ д.о.о. ПАЛЕ, МОКРО, ЗА ИЗГРАЂЕНИ ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА, можете погледати ОВДЈЕ.