РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ХРАСТ“ д.о.о. ПАЛЕ

186

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ СА СКЛАДИШТЕМ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА „ХРАСТ“ д.о.о. ПАЛЕ, можете погледати ОВДЈЕ.