РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ХРАСТ“ д.о.о. ПАЛЕ

183

РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ИНВЕСТИТОРУ „ХРАСТ“ д.о.о. ПАЛЕ ЗА ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ СА СКЛАДИШТЕМ ЗА ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА – ПИЛАНУ, можете погледати ОВДЈЕ.