РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ЧАЈЕВИЋ – КОМЕРЦ“ д.о.о. СОКОЛАЦ

61

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИМАРНУ И ФИНАЛНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА „ЧАЈЕВИЋ – КОМЕРЦ“ д.о.о. СОКОЛАЦ, можете погледати ОВДЈЕ.