РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „BAS ENERGY“ д.о.о. ИСТОЧНА ИЛИЏА

233

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБЈЕКАТ-ПОСТРОЈЕЊЕ ФОТОНАПОНСКА СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА, ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА „BAS ENERGY“ д.о.о. ИСТОЧНА ИЛИЏА, ВОЈКОВИЋИ, можете погледати ОВДЈЕ.