РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „KappaStar Recycling BH“ д.о.о. ИСТОЧНО САРАЈЕВО, ПЈ ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

168

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ОБННОВИ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА „KappaStar Recycling BH“ д.о.о. ИСТОЧНО САРАЈЕВО, ПЈ ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО можете погледати ОВДЈЕ.