РЈЕШЕЊЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „5D“ д.о.о. ПОДГРАБ, ПАЛЕ

60

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОНЕСЕНОМ РЈЕШЕЊУ О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБЈЕКАТ-ПОСТРОЈЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ДРВЕТА ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА „5D“ д.о.о. ПОДГРАБ, ПАЛЕ, можете погледати ОВДЈЕ.