ЈАВНИ УВИД ПРИЈЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ „ТРЕБЕВИЋ“

372

Обавјештење о стављању на увид јавности Приједлога одлуке о проглашењу Парка природе „Требевић“:

Град Источно Сарајево доставио је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију иницијативу за проглашење заштићеног подручја Парк природе „Требевић“, а на основу које је ово министарство у складу са Законом о заштити природе упутило захтјев Републичком заводу за заштиту културно-историјског и природног насљеђа за израду стручне основе – Студије заштите.

Министарство је на основу наведене Стручне основе, те анализе свих доступних података и информација, припремило Приједлог одлуке о проглашењу Парка природе „Требевић“.

Мишљења и примједбе на Приједлог одлуке, заинтересована јавност може достављати 30 дана од дана објављивања Приједлога одлуке на Порталу на мејл адресу:

z.stojicic@mgr.vladars.net

Истовремено, Град Источно Сарајево, на чијем се подручју налази локалитет, објављује почетак јавног увида на огласној табли у згради Административне службе града и омогућује заинтересованој јавности увид у Приједлог одлуке и приложену документацију у просторијама Административне службе града, у трајању од 30 дана.

Сви заинтересовани се могу јавити у канцеларију 410 гдје ће у писаној форми моћи да доставе сва питања и сугестије.

Приједлог Одлуке о проглашењу Парка природе „Требевић“ можете погледати ОВДЈЕ.

Студију заштите за проглашење Парка природе „Требевић“ можете погледати ОВДЈЕ.

Графичке прилоге уз Студију заштите за проглашење Парка природе „Требевић“ можете погледати у наставку;

  1. граница обухвата
  2. постојећа намјена површина
  3. рељеф и хидрографија
  4. састојинска карта
  5. карта зонације
  6. уређење и организација простора са грађ зонама
  7. граница обухвата – катастар