Позив за достављање понуда у преговарачком поступку без објаве обавјeшетења за набавку услуге организације церемоније затварања Европског омладинског олимпијског фестивала “EYOF 2019“ Сарајево и Источно Сарајево

1210

Позив за достављање понуда у преговарачком поступку без објаве обавјeшетења за набавку услуге организације церемоније затварања Европског омладинског олимпијског фестивала “EYOF 2019“ Сарајево и Источно Сарајево можете погледати ОВДЈЕ.