ГЕОРГИЈЕ ОСТРОГОРСКИ – ОСНИВАЧ СРПСКЕ ВИЗАНТОЛОГИЈЕ

464

Српски византолог руског поријекла Георгије Острогорски /1902-1976/, оснивач византологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду, члан Српске академије наука и умјетности и директор њеног Византолошког института, рођен је 19. јануара 1902. године.

Он је највише проучавао економску и социјалну историју Ромеје и византијско-јужнословенске односе.

Острогорски је уређивао збирку „Византијски извори за историју народа Југославије“ и „Зборник радова Византинолошког института“.

Он је написао више од 170 радова који се одликују суптилном анализом и снажном синтезом.

Дјела: „Историја Византије“, „Сербска област послије Душанове смрти“, „Сеоска пореска општина у Византијском царству десетог века“, „Студије из историје борбе око икона у Византији“, „Автократор и самодржац“, „Византијске катастарске књиге“, „Пронија“, „Проблеми из историје византијског сељаштва“…

Острогоски је умро 1976. године.

/Срна/