ПАЛЕ- Јавни позив незапосленим лицима за похађање цертификованих обука

381

Средњошколски центар Пале, у оквиру пројекта „Локалним партнерством до запошљавања у Палама“ ( Пројекат) , на основу  Уговора о заједничкој реализацији Пројекта  број: 01-392/22 од 24.05.2022. године, потписаног  између   Општине Пале  и Средњошколског центра Пале,  у име Локалног партнерства за запошљавање Пале ( ЛПЗ) Пале     о б ј а в љ у ј е:

ЈАВНИ ПОЗИВ  НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ПОХАЂАЊЕ ЦЕРТИФИКОВАНИХ ОБУКА

Средњошколски центар Пале и Локално партнерство за запошљавање Пале ( ЛПЗ Пале) позивају незапослена лица евидентирана при Заводу за запошљавање Републике Српске – Бироу у Палама, да се пријаве за учешће у Пројекту, односно за похађање цертификованих обука за дефицитарна занимања.

Носилац Пројекта је Општина Пале, на основу  Уговора о имплементацији број: 40371856/0 од 22.03.2022. године, потписаног  између Међународне организације рада и Општине Пале , а партнери су : Завод за запошљавање Републике Српске/ Филијала ИСА / Биро Пале, Средњошколски  центар Пале, Удружење Сунце и послодавци: Гријање инвест, WС лајт,  Дом за старије “Натура”, Текстилно предузеће “Мраз”,  хотел “Термаг” Јахорина, Предузећа: Милкус, Станишић и Грађење, аутолимарско-лакирерска радња Глуховић, Ентеријери Перић и Пекара Клас.

 1. Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је избор кандидата/киња за похађање обука које ће бити извођене у складу са јавно важећим  програмима оспособљавања у Републици Српској, што укључује: теоријски дио који ће се изводити  у Средњошколском центру Пале и практични дио који ће се реализовати код послодаваца, чланова ЛПЗ Пале.

У оквиру Пројекта планирано је обучавање за дефицитарна занимања утврђена анализом стања на тржишту рада у Палама у оквиру ЛПЗ Пале и биће обухваћено  минимално 70 незапослених лица пријављених на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске – Бироа у Палама.

Све обуке су потпуно бесплатне за полазнике и биће изведене по јавно важећим програмима оспособљавања објављених на сајту Завода за образовање одраслих Републике Српске, односно Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Вријеме почетка обука планирано је од новембра 2022. године и зависи од попуњавања група. Трајање обука зависи од врсте обуке, интензитета и организације одржавања часова, а у просјеку се може завршити за два до три мјесеца. Сви  полазници/це ће бити на вријеме информисани о мјесту и времену одржавања обуке.

Кандидати/киње који успјешно заврше обуку унаприједиће своју конкурентност на тржишту рада, добиће јавно важећу исправу о оспособљености за занимање и моћи ће се запослити код познатих послодаваца у Палама или код осталих послодаваца у складу са својим жељама и потребама.

 1. Обуке

Незапослена лица  могу се пријавити за похађање сљедећих  обука – програма оспособљавања:

 1. Шивач,
 2. Његоватељ старијих и немоћних лица,
 3. Пластенички произвођач*,
 4. Пчелар*,
 5. Пекар,
 6. Бравар-заваривач,
 7. Столар намјештаја,
 8. Аутолимар;
 9. Конобар,
 10. Керамичар,
 11. Рецепционер,
 12. Инсталатер гријне и расхладне технике,
 13. Подополагач,
 14. Електричар-електроинсталатер.

Обуке су дефинисане на основу истраживања интересовања незапослених лица и потреба предузећа са подручја општине Пале. Одржавање обука и формирање група зависе од броја пријављених незапослених лица.

*За занимања пластенички произвођач и пчелар ЛПЗ Пале, осим обуке,  обезбјеђује и пакет опреме за покретање пластеничке или пчеларске производње за маx 21 лице које жели регистровати комерцијално пољопривредно газдинство у приближној вриједности од  по 3.000 КМ по једном газдинству.

 1. Услови учешћа

Сви кандидати/киње приликом пријаве на јавни позив морају испунити сљедеће услове:

 • Да су старији од 18 година
 • Да су незапослене особе регистроване на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске- Бироа у Паламa.

Предност ће имати припадници сљедећих категорија незапослених особа:

 • млади  (18-35) година,
 • жене,
 • категорије са ниским учешћем на тржишту рада (припадници мањина, особе са инвалидитетом те отпуштене, незапослене особе старије од 50 година),
 • дуготрајно незапослени који су регистровани у евиденцији Завода за запошљавање – Бироа у Палама дуже од 12 мјесеци,
 • незапослене особе са нижим степеном образовања или без формалног образовања,
 • појединци са отежаним могућностима за запошљавање, укључујући оне који су усљед посљедица пандемије Цовид-19 остали без посла.
 1. Избор кандидата

Избор кандидата/киња ће се вршити до расположивог износа средстава предвиђених Пројектом за ову намјену, односно до избора 70 незапослених лица за обуке, у складу са редослиједом пријава, односно припадности једној или више теже запошљивих категорија наведених  у члану 2. овог Јавног позива.

 1. Начин пријаве

Незапослена лица која желе учестовати у програмима оспособљавања дужна су доставити  попуњен Образац за пријаву (Прилог 1. овог Јавног позива) на један од начина:

–      Мејлом послати скениран или усликан Образац за пријаву на мејл:  ss69@skolers.оrg с субјектом поруке: „Пријава на јавни позив за незапослена лица за похађање обука“.

–      Попуњен Образац послати путем поште или лично донијети на адресу: Средњошколски центар Пале, Његошева бр.7, 71420 Пале с назнаком: „Пријава на јавни позив за незапослена лица за похађање обука“.

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ

Напомена: У поступку одабира кандидата/киња, биће провјерено да ли заинтересовани/а има статус незапосленог лица, а на основу увида у евиденцију ЈУ Завода за запошљавање РС, те се може захтијевати додатна документација којом се доказују услови кандидата/киња за похађање обуке.

 1. Рок за подношење пријава за учешће у обукама

Рок за достављање пријава на овај Јавни позив је отворен до 17. 11. 2022. године или до попуњавања капацитета ( позив се може сматрати  продуженим до попуњавања слободних мјеста у група

 1. Додатне информације

Додатне информације о овом Јавном позиву могу се добити у Средњошколском центру Пале, контакт особа Недељко Газивода, број тел. 065  490 991, мејл: nedeljkog59@gmail.com

 1. О пројекту

Локално партнерство за запошљавање Пале је једно од 20 партнерстава успостављених у БиХ у оквиру пројекта “Подршка Европске уније локалним партнерствима за запошљавање – Фаза II” (ЛЕП II), којег Европска унија финансира с 4 милиона еура, а проводи Међународна организација рада (МОР). Овај пројекат има за циљ да кроз локална партнерства за запошљавање допринесе побољшању запошљавања у локалним заједницама и унаприједи вјештине и прилике за запошљавање особа у неповољном положају на тржишту рада.

За више информација о пројекту ЛЕП II, посјетите www.partnerstvo.ba  и канале друштвених мрежа (Инстаграм, Фeјсбук, Твитер и Ју тјуб).

/општина Пале/