ПАЛЕ- Забрањена окупљања више од 50 лица

797

НАРЕДБА

о измјени Наредбе о  обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у општини Пале

  1. У Наредби о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у општини Пале број 02-81-2-38/20 од 08.05.2020. године, у тачки 1. подтачка 1) алинеја прва мијења се и гласи:

           „- сва јавна окупљања у групама већим од 50 особа на јавном мјесту,“.

  1. Ова наредба ступа на снагу даном доношења.

КОМАНДАНТ  ШТАБА: 
________________________
      Бошко Југовић