ВЛАДА СРПСКЕ УСВОЈИЛА ОДЛУКЕ О БРОЈУ СТУДЕНАТА И О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ

450

Влада Републике Српске усвојила је одлуке о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2021/22. години на јавним високошколским установама, те о висини школарине за редовне студенте на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2021/22. годину.

У саопштењу Бироа Владе за односе с јавношћу се наводи да је ресорно министарство приликом утврђивања приједлога плана уписа у већој мјери уважило приједлоге уписних квота које су доставиле јавне високошколске установе, те је исте усагласило са бројем студената који је одобрен за упис у претходној, академској 2020/21. години.

Министарство је у највећој мјери уважило приједлоге висине школарина које су доставиле јавне високошколске установе, те су оне за све студијске програме одређене на нивоу школарина из претходног периода.

“Висина школарина у Српској није се мијењала у посљедњих 10 година и према свим расположивим подацима и анализама, школарине у Републици су далеко најниже у односу на наше окружење”, наводи се у саопштењу након данашње сједнице Владе у Бањалуци.

У складу са важећим Законом о високом образовању и ранијим одлукама Владе, овом одлуком је предвиђено да плаћања школарине буду ослобођени сви редовни студенти првог и другог циклуса студија који су први пут уписали прву годину првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама, почевши од академске 2020/21. године.

Овом одлуком, Влада је, као и у свим претходним годинама, утврдила ослобађање појединих категорија студената од плаћања школарине који су уписани према раније важећем Закону о високом образовању /дјеца погинулих и несталих бораца Војске Републике Српске /ВРС/, дјеца ратних војних инвалида ВРС, инвалиди ВРС, студенти са инвалидитетом, дјеца без оба родитеља, те студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија/.

Приликом одређивања висине школарина Влада, ресорно министарство и јавне високошколске установе увијек су се руководиле и руководиће се цјелокупном економском и социјалном ситуацијом у Српској, имајући прије свега у виду стратешки циљ да се приступ високом образовању олакша и обезбиједи што већем броју садашњих и будућих студената.

Према овој одлуци, висину школарина за самофинансирајуће студенте, ванредне студенте, студенте стране држављане и за све студенте трећег циклуса студија утврђује надлежни орган високошколске установе, те су их високошколске установе дужне објавити прије почетка академске 2021/22. године.

/Срна/