НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ИСТОРИЈА И АРХЕОЛОГИЈА

938

Нови студијски програм за историју и археологију Филозофског факултета на Палама прилагођен је европским трендовима и стандардима и рађен по узору на познате европске универзитете, попут Аристотеловог у Солуну, изјавио је Срни декан овог факултета Драга Мастиловић.
„Прву генерацију студената планирамо да упишемо у септембру, чиме би нови студијски програм заживио већ од наступајуће академске године“, рекао је Мастиловић.

Он истиче да ће овај студијски програм омогућити студентима да стекну широк спектар знања из области историјске науке и археологије на теоријском и практичном нивоу, што до сада није био случај.

„Нови студијски програм настао је из потребе реформисања и модернизовања студијских програма на Филозофском факултету, а на овај корак подстакла нас је чињеница да Република Српска до сада није уопште имала студије археологије, те да у установама науке и културе недостаје квалификованих кадрова тог профила“, истиче Мастиловић.

Он напомиње да је у Републици Српској велики број неистражених археолошких локалитета и да је то научно и културно поље у приличној мјери запуштено, што је отворило простор разним злоупотребама, ненаучним тумачењима и интерпретацијама историје на простору данашње БиХ.

„Планирамо да у наредном периоду ресорном министарству кандидујемо више пројеката из области историјских и археолошких истраживања који ће значајно допринијети егзактнијем научном сагледавању појединих значајних питања наше старије прошлости, али и омогућити студентима практичну наставу на терену“, сматра Мастиловић.

Мастиловић истиче да се осим стицања ширих знања, студентима уз нови студијски програм и звање дипломирани историчар и археолог, отвара и више могућности за запослење у научним, културним, образовним и јавним установама.

Он наглашава да је овај студијски програм јединствен у региону, док је у земљама ЕУ уобичајен, што ће омогућити ширу и разноврснију међународну сарадњу, посебно у области размјене наставника и студената.

Осим историје и археологије, Филозофски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву ући ће у нову академску годину са још једним модернизованим студијским програмом – Руски језик и књижевност и међународни политички односи.

Мастиловић очекује да ће ови студијски програми у будућности привући знатан број студената, имајући у виду чињеницу да су оба јединствена у региону и студентима нуде нешто сасвим ново.

„Након што извршимо детаљну анализу, послије другог уписног рока планирамо започети реформисање и модернизовање још неких студијских програма, првенствено оних за које већ дуже времена не постоји веће интересовање студената“, истиче Мастиловић.

Он наводи да ће притом вјероватно доћи и до стварања интегрисаних студијских програма, односно до интегрисања неких досадашњих у јединствене и сасвим нове, са модуларним излазним профилима.

„Предност представља сложена структура Филозофског факултета који под једним кровом обједињује, такорећи, четири факултета, односно студијске програме из широког спектра друштвено-хуманистичких и природно-математичких наука. Самим тим је и вишеструка могућност интердисциплинарног приступа при креирању нових модернизованих студијских програма“, оцијенио је Мастиловић.

/Срна/