РЕОРГАНИЗАЦИЈА У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ РС: НАЈВЕЋИ ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ У „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈИ“ ПАЛЕ

1003

Од свих електродистрибутивних предузећа највећи проценат вишка запослених има у „Електродистрибуцији“ Пале, док је „Електро Добој“ предузеће за примјер и вишка запослених – немају.

Ово су подаци саме „Електропривреде РС“, која ће већ од 15. новембра понудити запосленима стимулативне отпремнине, а процијењено је да у четири од укупно пет дистрибутивних предузећа има око 15 одсто вишка запослених.

По подацима која су објавила сама предузећа, у свих пет дистрибутивних предузећа „Електропривреде РС“ било је око 4.200 запослених на крају прошле године. У вишак запослених не улази „Електро Добој“, који има око 400 радника.

Стимулативне отпремнине обезбијеђене су у складу са реорганизацијом дистрибутивних предузећа, на шта се Република Српска обавезала Европској енергетској заједници.

– Електродистрибутивна предузећа ће у наредном периоду бити организована на пет оператора дистрибутивног система. Јавни снабдјевач у Холдингу ЕРС биће јединствено предузеће, јер електродистрибутивна предузећа од 1. јануара 2021. губе лиценцу за снабдијевање – рекао је Велибор шиповац, директор Дирекције за снабдијевање МХ „ЕРС“.

Успостављање новог организационог модела, поручују из ЕРС, подразумијева оптимизацију броја запослених и квалификационе структуре. Од кључног значаја биће компетенције сваког запосленог.

– Запослени су упознати да је Холдинг обезбиједио новац за стимулативне отпремнине и да је Програм збрињавања вишка радника заснован на принципима максималне социјалне осетљивости и правичности – речено је на састанку руководства Холдинга ЕРС и представника „Електродистрибуције“ Пале.

У овом предузећу је на крају прошле године било запослено 924 радника.

Истовремено, на састанку у „ЕлектроДобоју“ закључено је да ово дистрибутивно предузеће организовано и послује у складу с добром европском праксом, али да ће бити уложени додатни напори како би се повећала продуктивност и ефикасност у пословању. Констатовано је да је неопходно успоставити систем награђивања запослених радника, носилаца радних процеса, и више пажње посветити оцјени појединачног ангажмана сваког запосленог.

/Српскаинфо/