ЗАКЉУЧАК О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ

263

ЗАКЉУЧАК О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ за подручје града Источно Сарајево можете погледати у наставку: