ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ

59

ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ можете погледати ОВДЈЕ.