ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА НА ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ ФАФ 1620

339

ОДЛУКУ О ПРЕНОСУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА НА ВАТРОГАСНОМ ВОЗИЛУ ФАФ 1620 можете погледати у наставку: