ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О УТРОШКУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ДАТИХ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У 2021. ГОДИНИ И ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА 2022. ГОДИНУ

299

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О УТРОШКУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ДАТИХ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У 2021. ГОДИНИ И ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА 2022. ГОДИНУ можете погледати ОВДЈЕ