СОКОЛАЦ- Наредба о обавезном провођењу мјера на подручју општине

468

Број: 02-510-3
Датум:
 22.03.2021. године

На основу члана 45.т. б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12 и 46/117), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске број: 97/16 и 36/19), члана 30. и члана 67. Статута Општине Соколац (“Службене новине града Источно Сарајево“ број: 17/17 и 33/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“ број: 25/20) и Закључка републичког штаба за ванредне ситуације, број: 73-1/21 од 21.03.2021. године, комадант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

НАРЕДБУ
о ОБАВЕЗНОМ спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) на подручју општине Соколац

У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији Општине Соколац и заштите и спасавања становништва налаже се провођење следећих мјера:

1) до 29.03.2021. године забрањују се:

– сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица,

– сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе),

– рад фитнес центрима (фитнес клубови, боди-билдинг клубови и слични објекти) и културно – умјетничким друштвима,

– организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,

2) од 22.03. до 29.03.2021. године забрањује се:

– рад угоститељским објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице и др.) изузев објеката из тачке 2. ове Наредбе,

– рад приређивачима игара на срећу, осим приређивача интернет игара и лутријских игара на срећу, осим класичне томболе.

2. Угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја, а услуге исхране и пића могу пружати у периоду од 06:00 до 22:00 часа само гостима којима пружају услугу смјештаја.

3. У периоду од 22.03. до 29.03.2021. године обуставља се васпитно-образовни рад у просторијама основних и средњих школа и универзитета у Републици Српској уз организовање наставе на даљину коришћењем средстава електронске комуникације.

4. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да се придржавају упутстава ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.

5. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра а у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.

6. Изузето од тачке 4. обавезе ношења заштитне маске су изузета:

1) дјеца млађа од 7 година живота,

2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,

3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.

7. Обавезују се правна лица, предузници и физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да:

1) услуге пружају заштићени маском

2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,

3) обезбједе маске грађанима који користе њихове услуге а немају их,

4) се придржавају упутства ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,

5) обезбједе једно или више лица која ће упозоравати посјетиоце и кориснике услуга да се морају придржавати препоручених епидемиолошких мјера (ковид редар/редари) а у супротном ускратити им услугу.

8. Изузетно од тачке 1. подтачка 2. алинеја 1. до 29.03.2021. године у периоду од 06:00 до 21:00 часова дозвољава се вршење услуге доставе хране и пића као и шалтерска продаја хране и пића без могућности конзумирања унутар и испред угоститељског објекта.

9. До 29.03.2021. године забрањује се продаја алкохолних пића свим привредним субјектима у периоду од 22:00 до 06:00 часова.

10. До 29.03.2021. године у периоду од 22:00 до 06:00 часова дракстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

11. До 29.03.2021. године забрањују се организовање рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес истих, али без присуства публике, родитеља или других лица која нису акредитована од стране организатора.

12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Института за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

13. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:

1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту од зависности од површине простора и уз обавезно поштовање физичког растојања,

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.

14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Српске“.

15. Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на следећи начин:

1) на улазу у службене просторије ограничити број лица која истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,

2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене.

16. Непоштовање мјера забране из ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру (“Службени гласник Републике Српске“ број: 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске“ број: 90/17,42/20 и 98/20).

17. Надзор над спровођењем ове Наредбе вршиће Министарство унутрашњих послова – Полицијска управа града Источно Сарајево – ПС Соколац, Одјељење за инспекцијске послове града Источно Сарајево, Комунална полиција Општине Соколац.

18. Ова Наредба ступа на снагу дана 22.03.2021. године, а накнадно ће бити објављена у ,,Службеним новинама града Источно Сарајево” и на званичној веб страници Општине Соколац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица