СОКОЛАЦ- Представници Свјетске банке у посјети општини, разговори о пројекту „Регистрација катастра некретнина“

1319

Пројекат „Регистрација катастра некретнина“ који од 2013. године имплементира Свјетска банка на територији Републике Српске и Босне и Херцеговине, а који се односи на побољшање квалитета евиденција о некретнинама, успјешно се спороводи у општини Соколац и има позитиван учинак, закључак је са састанка коме су присуствовали представници Свјетске банке, Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове и начелника општине Соколац Милована Бјелице.

Према ријечима Шефа пројекта за регистрацију некретнина Свјетске Банке – Camille Bourguignona циљ пројекта је да се олакша процедура пружања информација о имовини и имовинским правима. Он је додао да је пројекат фокусиран на циљане локалне заједнице, те да је Соколац једна од тих општина која је обухваћена овом инвестицијом Свјетске банке.

– Повод данашњег састанка био је информативног карактера, тј. дошли смо да се распитамо да ли је имплементација пројекта „Регистрација катастра некретнина“ у општини Соколац имала позитиван учинак. Веома смо задовољни они што смо чули у разговору са начелником. Надамо се да ће се активности у склопу ове инвестиције проширити и на већи број општина. Такође, постоји могућност да након завршетка пројекта идуће године , Свјетска банка инвестицију усмјери за администрацију која се бави евиденцијам, да би се унаприједиле ствари у том сегменту, тј. да све треба да буде дигитализовано и да бисмо на нивоу Републике Српске имали једну централну архиву. Оно што нас посебно радује, јесте да је овај пројекат у општини Соколац пружа пуну подршку другим инвестицијама.

Начелник општине Соколац присутне госте упознао је са инвестиционим пројектима на подручју ове локалне заједнице – Центру за развој пољопривреде у брдско – планинском подручју, Когенерацији на биомасу, Фарми музних крава, Спортско – рекреативном центру и другим пројектима који имају подршку од Међународних институција, фондова Европске уније, невладиног сектора, Европске развојне банке и Свјетске банке. Он је, између осталог, рекао да Пројекат регистрације некретнина има веома позитиван учинак, те да је олакшао процедуре и охрабрио инвеститоре. Бјелица је упознао присутне и са тиме да је општина Соколац прошла и кроз пројекат Дигитални адресни регистар, који омогућава да су у једној бази података пописане све улице, кућни бројеви, стамбено-пословни објекти, што је од великог значаја за грађане.

Састанком је посебно била задовољна представница Свјетске банке, стручњак за информационе технологије Rumyana Tonchovska. Према њеним ријечима радује је чињеница да је од начелника општине Соколац чула веома добре идеје када су инвестиције упитању, као и имплементација постојећих пројеката. Она је истакла да је основни циљ састанка сагледавање досадашње учинка пројекта „Регистрација катастра некретнина“ на подручју ове локалне заједнице.

– Сврха пројекта је била да ми са инвестицјиске стране, тј. Свјетске банке сагледамо који учинак врши пројекат у општини Соколац и које су погодности како за инвеститоре, тако и за грађане. Ми смо изузетно срећни овим што смо чули у Сокоцу, нарочито чнијеницом колико је пројекат помогао грађанима , колико је олакшао добијање потврда о хипотекама, што је даље олакшало инвестирање. Такође, начелник је говорио о индустриском подручју Нова Романија, затим Фарми крава и Центру за развој пољопривреде у брдско – планинском подручју, то су велике инвестиције које морају имати чиста имовинска права. Мој закључак послије данашњег разговора је да сте ви у могућности да генеришете добре идеје, да их истовремено добро имплементирате, а када је тако ни донатори неће изостати.

Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Републике Српске активности спроводи у сарадњи са општинама које су укључене у пројекат регистрације некретнина, а све у циљу усаглашавања података о некретнинама између катастра и земљишне књиге. Имплементација овог пројекта који финансира Свјетске банка, завршава се наредне године.

 

/opstinasokolac.net/