СОКОЛАЦ- У петак сједница Скупштине општине

1709

У петак 14. децембра биће одржана седамнаеста редовна сједница СО Соколац.

Дневни ред:

1. Разматрање и усвајање записника са 16. редовне сједнице Скупштине општине Соколац одржане 16. новембра 2018. године.

2. а) Приједлог Одлуке о престанку мандата одборника Вука Јоловића,
б) Приједлог Одлуке о верификацији мандата одборнице Младенке Пандуревић.
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Дејан Елез предсједник Верификационе комисије

3. План отклањања неправилности утврђених у Извјештају о проведеној финансијској ревизији Општине Соколац за период 1.1.-31.12.2017. године.
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске

4. Информација о тренутним дешавањима у ЈУ Основна школа “Соколац“ Соколац, а на основу навода Клуба одборника СНСД-а.
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Дивна Јанковић, директор Основне школе “Соколац“ Соколац

5. а) Приједлог Ребаланса буџета Општине Соколац за 2018. годину,
б) Приједлог Одлуке о усвајању Ребаланса буџета Општине Соколац за 2018. годину,
в) Приједлог одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета за 2018. годину.
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

6. а) Нацрт Буџета Општине Соколац за 2019. годину,
б) Нацрт Одлуке о усвајању Буџета Општине Соколац за 2019. годину,
в) Нацрт Одлуке о извршењу буџета Општине Соколац за 2019. годину.
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

7. Приједлог Одлуке о висине пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Соколац за 2019. годину.
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

8. Приједлог Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Соколац путем прибављања писаних понуда.
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ начелник Одјељења за привреду и финансије

9. а) Приједлог Одлуке о задужењу Општине Соколац емисијом обвезница,
б) Приједлог Одлуке о првој емисији обвезница јавном понудом
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

10. Рјешавање захтјева.

11. Одборничка питања.

 

 

/opstinasokolac.net/