ТРНОВО- Обавјештење о јавној расправи

623

У складу са чланом 47. Закона о уређењу простора и грађењу (”Службени гласник Републике Српске”, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) спроведен је јавни увид у Нацрт измјене дијела Ревизије Регулационог плана ”Спортско-рекреационо подручје Јахорина на подручју општине Трново” на иницијативу инвеститора Зекић Ђорђа у трајању од 30 дана, који је завршен дана 20.04.2021. године.

У складу са чланом 48. Закона о уређењу простора и грађењу (”Службени гласник Републике Српске”, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), став Носиоца израде према примједбама, приједлозима и мишљењима доспјелим у току јавног увида разматраће се на јавној расправи која ће бити одржана дана 28.04.2021.  године (сриједа) у сали СО Трново са почетком у 11,00 часова.

Јавној расправи могу присуствовати сва заинтересована лица.

/општина Трново/