ТРНОВО- Регистровано новоосновано Комунално предузеће „Трново“

1849

Новоосновано Комунално предузеће „Трново“ уписано је у судски регистар код Привредног суда у Источном Сарајеву бр. рјешења 061-0-Рег-17-000740 .

У току су активности око отварања жиро-рачуна и регистрације возила за одвоз смећа.

Подсјећамо да је Скупштинска већина општине Трново, предвођена СДС-ом, донијела недавно одлуку да формира Комунално предузеће које ће се бавити одвозом и депоновањем отпада и водоснабдјевањем.

Досад су тај посао у општини Трново обављала комунална предузећа из Источног Новог Сарајева.

 

trnovo-rs.com