КЛОД ДЕБИСИ – УТЕМЕЉИВАЧ МОДЕРНЕ МУЗИКЕ

340

Француски композитор Клод Ашил Дебиси /1862-1918/, творац музичког импресионизма и утемељивач модерне музике, рођен је 25. марта 1862. године.

Његово дјело префињених тонских боја и слободно третираног хармонског језика, засновано на непосредности изражавања, имало је огроман утицај на европску музику.

Инспирисан симболизмом у поезији и импресионизмом у сликарству, стварио је властити музички језик и стил.

Дјела: клавирска „Арабеске“, „Бергамска свита“, „Дјечији кутак“, „Естампе“, „Слике“, „Прелиди“, оркестарска „Поподне једног фауна“, „Ноктурно“, „Море“, вокална „Пет Бодлерових пјесама“, „Заборављене аријете“, „Галантне свечаности“, опера „Пелеас и Мелисанда“, камерна музика.

Клод Дебиси је умро 1918. године.

/Срна/