ОБЈАВЉЕНА КЊИГА „ЛАЗА КОСТИЋ ДНЕВНИК СНОВА И SANTA MARIA DELLA SALUTE РУКОПИСИ“

193

Матица српска је у оквиру рада Рукописног одјељења, у Едицији Факсимил објавила књигу „Лаза Костић Дневник снова и Santa Maria della Salute рукописи” коју је приредио др Срђан Орсић.

Као прва књига новопокренуте едиције Факсимил, ово издање дјела Лазе Костића доноси, прије свега, оригиналне рукописе антологијске пјесме Santa Maria della Salute и пишчевог Дневника снова, који никада до сада нису објављени у цјелости у оквиру једне публикације.

У жељи да ови рукописи буду пропраћени и најбољим текстовима о њима, прикључене су овој грађи и најрелевантније странице о факсимилима ова два дјела. Без намјере да се у ауторском тексту понављају више пута изречени судови и закључци, консултујући при приређивачком раду цјелокупан досадашњи корпус научних и стручних радова о овим темама, ипак се, на крају, у Поговору ове књиге, одлучило да се контекст ових дјела у двадесет и првом вијеку освијетли и из једног угла који се учинио до сада недовољно сагледаним, а опет и те како релевантним за разумијевање стваралачког процеса настанка најљепше пјесме испјеване до сада на српском језику.

Том сегменту посла прикључени су и визуелни прилози који рјечито свједоче о скрајнутим стазама разумијевања ове величанствене пјесничке творевине, којима се затвара прича о Лазару Костићу и Јелени Дунђерски.

Књига има 118 страна, и подијељена је на цјелине, назначене називом рукописа: Дневник снова, односно називом пјесме Santa Maria della Salute аутора Лазе Костића.

Штампање ове књиге омогућили су Град Нови Сад ‒ Градска управа за културу и Покрајински секретаријат за образовање и научноистраживачку дјелатност.

/Матица српска/