НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

2068

Нацрт буџета Града Источно Сарајево за 2019. годину можете погледати/ преузети ОВДЈЕ.

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину – ОВДЈЕ.

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину – ОВДЈЕ.

Финансирање – ОВДЈЕ.

Расходи по ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – ОВДЈЕ.