НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

1054

Нацрт ребаланса буџета Града Источно Сарајево за 2019. годину:

Буџет општи дио можете погледати ОВДЈЕ

Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину  ОВДЈЕ

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину ОВДЈЕ

Финансирање ОВДЈЕ

Расходи по ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ОВДЈЕ