РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

946

Ребаланс буџета Града Источно Сарајево можете погледати у наставку:

Буџет (општи дио) можете погледати ОВДЈЕ.

Буџетске приходе и примитке за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

Буџетске расходе и издатке за нефинансијску имовину можете погледати ОВДЈЕ.

Финансирање можете погледати ОВДЈЕ.

Расходе по РЈТ можете погледати ОВДЈЕ.

Функционалну класификацију можете погледати ОВДЈЕ.

Функционалну класификацију – табела 2 можете погледати ОВДЈЕ.