ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „ОНОГОШТ“ д.о.о. СОКОЛАЦ

Уговор о додјели уговора за набавку и испоруку потрошног материјала за бифе понуђачу "Оногошт" д.о.о. Соколац можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „SACOM“ д.о.о. САРАЈЕВО

Одлуку о додјели уговора за израду, испоруку и постављање вертикалне сигнализације понуђачу "Sacom" д.о.о. Сарајево можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА о додјели уговора „Сасиг Ласта“ д.о.о. Источно Сарајево

ОДЛУКУ о додјели уговора за израду, испоруку и постављање вертикалне сигнализације понуђачу „Сасиг Ласта“ д.о.о. Источно Сарајево можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „NPL PROJECT“ д.о.о. ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Одлуку о додјели уговора за извођење додатних (непредвиђених) радова на објекту ЈУ Културни центар Пале понуђачу "NPL PROJECT" д.о.о. Источно Сарајево можете погледати ОВДЈЕ.

OДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „ИНТЕГРАЛ-КОМЕРЦ“ д.о.о. БАЊАЛУКА

Одлуку о додјели уговора „Интеграл-комерц“-у д.о.о. Бањалука о купопродаји материјала и резервних дијелова за Територијалну ватрогасну јединицу Источно Сарајево можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „АЛФ-ОМ“ Д.О.О. БАЊАЛУКА

Одлуку о додјели уговора за вршење услуга изнајмљивања мултифункционалних уређаја за штампање и копирање понуђачу "Алф-ом" д.о.о. Бањалука можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „К-ИНЕЛ“ д.о.о. ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Одлуку о додјели уговора за купопродају опреме за видео-надзор "К-Инел" д.о.о. Источно Сарајево - лот 1 можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „ИНЖИЊЕРИНГ 1“ Д.О.О. ТЕШАЊ

Одлуку о додјели уговора за извођење радова на изградњи Ватрогасног дома за Територијалну ватрогасну јединицу Градске управе Источно Сарајево, након проведеног отвореног поступка, можете...

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „R&S“ САРАЈЕВО

Одлуку о додјели уговора за набавку и испоруку канцеларијског материјала понуђачу "R&S" Сарајево можете погледати ОВДЈЕ.

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА „БРОМА-БЕЛ“ д.о.о. БАЊАЛУКА

Одлуку о додјели уговора "Брома- бел" д.о.о. Бањалука за набавку и испоруку хематолошког бројача за Болницу Источно Сарајево можете погледати ОВДЈЕ.