ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊАЛУКА

1265

Одлуку о додјели уговора за набавку и испоруку горива понуђачу Настро Петрол а.д. Бањалука након проведеног отвореног поступка можете погледати ОВДЈЕ.