ИСТОЧНА ИЛИЏА- Приједлог дневног реда за сједницу Скупштине општине

344

Број: 02-012- 1444/22.               

Источна Илиџа, 25.08.2022. године                     

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа (”Службене новине града Источно Сарајево”, број: 9/21.) предсједник Скупштине општине Источна Илиџа:                        

                                                   САЗИВА

XVII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА која ће се одржати дана 31.8.2022. године ( сриједа ) са почетком у 11, 00 часова у сали општине Источна Илиџа, те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете.

За XVII редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање Записника са XVI (шеснаесте) редовне сједнице
 2. Приједлог Одлука и Рјешења које ступају на снагу даном доношења
 3. Информација о функционисању ЈКП ”Комил” а.д. Источна Илиџа и одржавању чистоће на подручју општине Источна Илиџа за 2021. годину
 4. Информација о раду а.д. ”Услужни сервис” Источна Илиџа за 2021. годину
 5. Извјештај о раду ЈКП ,,Топлане” д.о.о. Источна Илиџа
 6. Информација о стању школских објеката и материјалном положају школа на подручју општине Источна Илиџа
 7. Информација о пословању привреде на подручју општине Источна Илиџа за период  од  01.01.2021. до 31.12.2021.
 8. Приједлог Одлуке о додјели на коришћење пословног објекта ЈЗУ Дом здравља Источно Сарајево
 9. Приједлог Одлуке о давању сагласности за расписивање лицитације за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта, локалитет Накло-Војковићи
 10. Приједлог Одлуке о приступању изради Измјене и допуне Регулационог плана Пјешачка улица – гаража Добриња IV: ”Сјеверозапад пјешачке зоне”
 11. Приједлог Одлуке о давању назива стадиону ФК“Фамос“ Источно Сарајево
 12. Приједлог Рјешења о разрјешењу чланова Одбора за жалбе општине Источна Илиџа
 13. Приједлог Рјешења о именовању в.д. чланова Одбора за жалбе општине Источна Илиџа
 14. Приједлог Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Општине Источна Илиџа за 2022. годину
 15. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о извршењу Буџета општине Источна Илиџа за 2022. годину (Ребаланс)
 16. Одборничка питања

                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ

                                                                                              Раде  Ћосовић