ИСТОЧНА ИЛИЏА- Јавни позив за спортске клубове и спортска удружења

352

ЈАВНИ ПОЗИВ
за спортске клубове и спортска удружења
да доставе захтјеве за додјелу средстава из гранта буџета предвиђеног за спорт

Позивају се спортски клубови и спортска удружења да у складу са чланом 28. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12), члана 6. Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу број: 01-023-834/22 од 15.12.2022. године и упуствa за припрему буџета општине Источна Илиџа за 2023. годину, доставе извјештај о раду за 2022. годину као и попуњене аплкације, у циљу праћења и сагледавања стања спорта у нашој Општини, те планирања буџетских средстава за 2023. годину.

            Клубови који не доставе потребану документацију за додјелу средстава, као и они клубови који не доставе документацију за правдање утрошених средстава из претходне године, неће ући у расподјелу средстава за 2023. годину.

            Обрасци-апликације за додјелу средстава и за правдање утрошених средстава се могу преузети у општини Источна Илиџа у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности.

Рок за подношење апликација је до 16.01.2023. године.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично у шалтер салу Општине или путем поште на сљедећу адресу:

          Општина Источна Илиџа

            Војводе Радомира Путника број 2

            71123 Источно Сарајево

            Са назнаком „За јавни позив“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Цијели текст Јавног позива са условима за дoбијање подстицаја биће обављен на web-страници www.istocnailidza.net

За све детаљне информације позвати број телефона 057/316-026, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Источна Илиџа.

                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ    

  Маринко Божовић