ИСТОЧНА ИЛИЏА- Јавни позив за суфинансирање трошкова боравка у вртићима

444

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 88. Статута Општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“, број: 04/21) и Правилника о расподјели средстава за подршку о пронаталитетној политици општине Источна Илиџа број: 01-023-57/21 од 29. 1. 2021. године, начелник општине Источна Илиџа  д о н о с и:

Ј А В Н И  П О З И В

за суфинансирање трошкова боравка у вртићима

I

Општина Источна Илиџа расписује јавни позив за суфинансирање трошкова боравка дјеце у вртићима.

                                                                    II

 Приликом пријаве потребно је доставити сљедећу документацију:

  • Доказ о броју чланова домаћинства (кућна листа);
  • Потврда о упису дјетета у вртић;
  • Увјерење о пребивалишту за родитеље и пунољетне чланове домаћинства (ЦИПС);
  • Извод из матичне књиге рођених за свако малољетно дијете;
  • Потврда о личним примањима свих запослених чланова домаћинства;
  • Потврда са бироа, ако лице није у радном односу.

                                                                 III

Пријава на јавни позив подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети у канцеларији бр. 4, у згради општине Источна Илиџа, улица Војводе Радомира Путника бр. 2. или на web страници Општине www.istocnailidza.net

                                                                 IV

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично у пријемној канцеларији (матични уред) општинске управе сваким радним даном од понедјељка до петка, у периоду од 7.30 до 15.00 часова, или поштом на адресу: Општина Источна Илиџа, Војводе Радомира Путника бр. 2, 71123 Источна Илиџа, са назнаком: Комисији за суфинансирање трошкова боравка у вртићима (потребну документацију предавати у затвореној коверти). Потписивање уговора са апликантима који буду испуњавали потребне услове вршиће се накнадно по објављивању коначне ранг листе, а важиће од 1. 9. 2021. године .

                                                                 V

Рок за подношење пријаве износи 15 (петнаест) дана од дана објављивања на огласној табли односно званичној интернет страници општине. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Захтјев за суфинансирање трошкова боравка у вртићима можете преузети ОВДЈЕ.  

Правилник о расподјели средстава за подршку пронаталитетној политици можете погледати ОВДЈЕ.

/општина Источна Илиџа/