ИСТОЧНА ИЛИЏА- И даље забрањена јавна окупљања, такмичарске активности спортских организација и спортиста

946

Начелник општине Источна Илиџа Маринко Божовић на приједлог Штаба за ванредне ситуације ове општине донио је Наредбу о забранама и рестрикцијама у циљу сузбијања ширења корона вируса на територији општине.

Члан 1.

1.  Забрањује/у се до 25. 5. 2020. године:

Сва јавна окупљања,

Такмичарске активности спортских организација и спортиста.

2. Забрањује/у се до 18. 5. 2020. године:

Рад дјечијим играоницама,

Активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.

Члан 2.

1.   Ограничава се рад до 25. 5. 2020. године радним данима и суботом у временском периоду који не нарушава трајање полицијског часа, а недјељом до 13.00 часова:

Трговинама прехрамбене робе/драгсторима,

Трговинама на велико,

За продајна мјеста која могу радити у трговачким центрима радно вријеме је усклађено са радним временом трговачког центра.

Осталим трговинама на мало које послују као објекти у трговачким центрима,

Трговинама непрехрамбеном робом које послују као засебни објекти,

Трговинама које се баве производњом и прерадом меса и месних прерађевина,

Угоститељским објектима за исхрану и пиће,

Субјектима који врше доставу хране ако су регистровни за обављање те дјелатности,

Угоститељским објектима који послују у угоститељском објекту за смјештај у погледу пружања услуге исхране и пића гостима и трећим лицима,

Трговинама информатичком и телекомуникационом опремом,

Трговинама бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто-дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, намјештајем, керамиком и бојама и лаковима.

Трговинама сточне хране и пољопривредним апотекама,

Бензиским пумпама без ограничења када је у питању продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којим су смјештени продајни објекти,

Субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача,

Аутомеханичарским, вулканизерским радњама и аутопраоницама,

Услужним дјелатностима које се баве хигијеном, чишћењем ствари и објеката,

Трговинским радњама које испоручују пића,

Трговинске радње које се баве производњом, куповином и прерадом секундарних сировина,

Фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања),

Приватним стоматолошким амбулантама,

Субјектима услужних и занатских дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела),

Приређивачима игара на срећу,

2.   За објекте наведене у алинејама 7, 8 и 9 из тачке 1. овог члана  радно вријеме недјељом потребно је ускладити са периодом који не нарушава трајање полицијског часа.

3.   Од 18. 5. до 25. 5. 2020. године ограничава се рад у временском периоду који не нарушава трајање полицијског часа:

Дјечијим играоницама,

Активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.

                                                                   Члан 3.

 Сви субјекти из члана 1. и 2. ове Наредбе дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 

Налаже се послодавцима, којима је дозвољено обављање дјелатности да процес рада организују са извршиоцима опремљеним за обављање послова у посебним условима уз предузмање сљедећих мјера:

Обавезно кориштење заштитних маски и рукавица за раднике и купце,

Ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,

Испред благајне означити и организовати размак између купаца од најмање једног метра,

У затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције и проширене хигијене.

                                                                    Члан 4.

Контролним органима наложено је да се непоштовање ових мјера кажњава у складу са Законом о заштити становништва у случају заразних болести и Кривичног законика.

Налаже се свим лицима која долазе из подручја земаља угрожених вирусом корона, да се обавезно јаве надлежној хигијенско-епидемиолошкој слижби на сљедеће контакт телефоне:

057 340 782 (број хитне службе, доступан 24h)

065 050 548 (број доступан 24h)

065 385 834 (број доступан 24h)

080050555 – Институт за јавно здравство

Наредба за грађане:

Лицима старијим од 65 година и хроничним болесницима забрањује се кретање осим у периоду 07,00-13,00 часова, а ради куповине основних животних намирница, лијекова обављања послова у банкама и другим установама уз обавезно поштовање прописаних мјера заштите које се односе на социјално растојање, ношење заштитне маске и рукавица, као и ради кретања на отвореним површинама уз поштовање мјера социјалног растојања, ношења заштитне маске и без груписања.

Члан 5.

Рад општинске управе Источна Илиџа, јавних установа и предузећа којима је оснивач Општина Источна Илиџа биће организовани на начин да ће на улазу у исте бити ограничен број улазака уз примјену мјера предострожности и заштите.

Сви запослени радници у овим институцијама морају бити доступни Штабу за ванредне ситуације општине Источна Илиџа 24 часа дневно на телефон, а по потреби су дужни да се одазову на позив Штаба.

Члан 6.

Задужује се Одјељење за инспекцијске послове (Град Источно Сарајево) и Комунална полиција да у провођењу ове Наредбе обезбиједе поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

Члан 7.

О извршењу задатака ове Наредбе свакодневно ће се извјештавати Штаб за ванредне ситуације општине Источна Илиџа у вези са вирусом корона (COVID-19)

Члан 8.

Налаже се свим службеним лицима који су задужени за извршавање мјера из Наредбе, да у поступку извршења истих користе заштитну опрему у складу са препорукама ЈЗУ Института за јавно здравство РС.

                                                                      Члан 9.

Ова Наредба важи до 25. 5. 2020. године.

Члан 10.

 Доношењем ове Наредбе ставља се ван снаге Наредба о ограничењима и рестрикцијама у циљу сузбијања ширења вируса корона (COVID-19) на територији општине Источна Илиџа број 01-023-193/20 од 30. априла 2020. године.

Члан 11.

Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у Службеним новинама Града Источно Сарајево.